พรีไบโอติก (Prebiotic)

เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพลำไส้ในระยะยาว

New Balance

เพราะพรีไบโอติก (Prebiotic) จะเป็นการเลี้ยงแบคทีเรียที่มีอยู่แล้วในร่างกายให้เติบโต และเพิ่มจำนวนขึ้นมา ถือเป็นการสร้างสภาวะสมดุลใหม่ให้ลำไส้ใหญ่ จัดเป็นวิถีธรรมชาติ และเป็นวิธีที่ยั่งยืนที่จะสร้างสุขภาพดีของลำไส้ใหญ่

EFT PIX -40.jpg

ลาก่อน ตะกรันอุจจาระ

" ถึงแม้เราจะหยุดกินพรีไบโอติก

ไปช่วงหนึ่ง แต่แบคทีเรียที่เราเลี้ยงไว้ ก็ยังสามารถเติบโตได้อยู่

นั่นก็แปลว่า สุขภาพลำไส้ของเรา

ยังดีอยู่นะคะ "

EFT PIX -32.jpg

WOW!!

อยากรู้แล้วค่ะ ผลิตภัณฑ์ไหน 

ที่จัดเป็นพรีไบโอติก

Fructo logo P.png

......