Search
  • Piyanee

ความเชื่อผิด ยาระบายช่วยลดความอ้วนได้ปัญหาที่หนุ่มสาวเจ้าเนื้อทั้งหลายกลุ้มใจคงหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องการลดน้ำหนัก ปกติแล้วเราจะสามารถลดน้ำหนักได้ขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลัก คือ การลดการกินอาหาร และเพิ่มการใช้พลังงานของร่างกาย เมื่อใดก็ตามถ้าการรับเข้าร่างกายมากกว่าการใช้ออกไป ร่างกายก็จะมีปริมาณสารอาหารหลงเหลือเกินการใช้ และถูกนำไปสร้างเป็นไขมันสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่ในทางกลับกันถ้าการรับเข้าร่างกายน้อยกว่าการใช้ออกไป ร่างกายก็จะไปนำไขมันที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆ มาใช้เป็นพลังงาน ทำให้น้ำหนักลดลง

แต่การลดการทานอาหารและการออกกำลังกายนั้นใช้เวลาและต้องมีความอดทน จึงทำให้มีการหาวิธีเร่งรัดเพื่อลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว หนึ่งในวิธีลดน้ำหนักคือการใช้ยาชุดลดน้ำหนัก นับเป็นการใช้ยาในทางที่ผิดและจะเป็นอันตรายมาก โดยในยาชุดลดน้ำหนักนั้น จะมีหลายหลายชนิด เช่นยาที่ไปกดศูนย์การหิวที่สมองส่วนกลาง ยาขับปัสสาวะ ยาระบาย ยานอนหลับเพื่อลดผลข้างเคียงของยากดศูนย์การหิว ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายาเหล่านี้ไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักได้เลย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดโทษมหันต์ด้วย

4 views0 comments